1.          Acte normative ce reglementeaza activitatea de eliberare si evidenta a pasapoartelor simple

 

2.          Domeniile de competenta ale Serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple

 

3.          Documente necesare eliberarii pasaportului simplu

 

4.          Informatii privind stabilirea in strainatate a domiciliului cetatenilor romani

 

5.          Protectia datelor cu caracter special

 

6.          Programul de lucru cu publicul

 

7.          Taxe consulare

 

8.          Termene de eliberare

 

9.          Program de audiente

 

10.       Formulare tipizate

 

 

 

 

 

 

1.      Acte normative ce reglementeaza activitatea de eliberare si evidenta a pasapoartelor simple

 

 

a.     Constitutia Romaniei

b.     Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, modificata si completata prin O.G. nr. 5/2006, O.G. nr. 28/2005, Legea nr. 50/2006, Legea nr. 191/2006

c.      H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, modificata prin H.G. nr. 978/2006

d.     O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, modificata si completata prin Lg. nr. 362/2002, O.U.G. nr. 50/2004, Lg. nr. 520/2004, O.U.G. nr. 71/2005, Lg. nr. 349/2005

e.     H.G. nr. 1693/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple

f.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata prin Lg. nr. 371/2006, Lg. nr. 380/2006, Lg. nr. 188/2007

g.     H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

h.     Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata prin Lg. nr. 102/2005

i.       O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Lg. nr. 233/2002

 

 

 

2.      Domeniile de competenta ale Serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple

 

1.     Solutioneaza cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii lor, in conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

2.     Asigura eliberarea, in sistem de ghiseu unic, a pasapoartelor simple, in colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor locale;

3.     Administreaza, gestioneaza si valorifica registrele de evidenta a pasapoartelor;

4.     Furnizeaza permanent, in cazul sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, informatii necesare actualizarii registrului national de evidenta a pasapoartelor simple;

5.     Asigura inscrierea de mentiuni in pasapoarte, in conditiile legii;

6.     Organizeaza la nivelul judetului gestionarea si controlul eliberarii pasapoartelor;

7.     Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale;

8.     In exercitarea atributiilor specifice, coopereaza cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, securitatii si apararii nationale, cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul consiliilor judetene si municipale.

 

 

 

3.      Documente necesare eliberarii pasaportului simplu

 

Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, in sistem de ghiseu unic, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe raza carora titularii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

Pasapoartele simple se elibereaza in termen de 7 zile sau, in regim de urgenta, in maxim 2 ore de la depunerea cererii.

Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

 

a)           documente necesare eliberarii pasaportului simplu:

-                      cererea (formular tip nr. 1) completata in fata lucratorului de ghiseu

-                      carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si fotocopie. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere in original si fotocopie

-                      dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta

-                      pasaportul anterior, daca acesta exista, in vederea anularii

 

In cazul in care, din motive obiective, solicitantii nu se pot prezenta la serviciile publice comunitare, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun prin mandatar, insotite de documentele prevazute anterior, precum si de urmatoarele documente:

-                      procura speciala autentificata in tara de notarul public iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei

-                      2 fotografii color identice ale titularului, cu dimensiunile 35 x 45 mm. Fotografiile trebuie sa reprezinte fizionomia actuala a titularului si sa fie realizate din fata, pe un fond clar, neutru si de o singura culoare, astfel incat sa permita identificarea conturului capului. Titularul nu trebuie sa aiba capul acoperit si ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. In cazul procurilor speciale autentificate in strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, una dintre fotografii trebuie sa fie aplicata pe procura sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmata de functionarul consular prin semnatura si stampila.

 

b)           documente necesare eliberarii pasaportului simplu in caz de furt, pierdere sau deteriorare:

-                      cererea (formular tip nr. 3) completata in fata lucratorului de ghiseu

-                      carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si fotocopie. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere in original si fotocopie

-                      dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta

-                      adeverinta care sa ateste declararea pierderii sau furtului pasaportului, emisa de organele de politie

-                      pasaportul deteriorat, in vederea anularii

 

In cazul in care furtul sau pierderea pasaportului s-a produs in strainatate, se va prezenta titlul de calatorie emis de misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate, precum si adeverinta emisa de autoritatile statului unde a fost declarata pierderea ori furtul pasaportului, tradusa si autentificata.

 

c)           documente necesare eliberarii pasaportului simplu pentru minorul care nu a implinit 14 ani:

-                      cererea (formular tip nr. 2) completata in fata lucratorului de ghiseu de catre ambii parinti

-                      certificat de nastere al minorului, in original si fotocopie

-                      carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate al fiecaruia dintre parinti, in original si fotocopie

-                      daca este cazul, documente care atesta ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale in strainatate, avizate de o autoritate administrativa cu competente in domeniu, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, ori documente privind situatia medicala a minorului, emise sau avizate de autoritatile medicale romane. In aceste situatii este suficienta completarea cererii de catre unul dintre parinti, S.P.C.E.E.P.S. avand obligatia de a-l informa pe celalalt parinte concomitent sau de indata ce este posibil

-                      daca este cazul, certificat de deces sau hotarare judecatoreasca de declarare a mortii unuia dintre parinti sau de incredintare a minorului, definitive si irevocabile, in original si fotocopie

-                      dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta

-                      daca este cazul, pasaportul anterior in vederea anularii

 

d)           documente necesare eliberarii pasaportului simplu pentru minorul care a implinit 14 ani:

-                      cererea (formular tip nr. 1) completata in fata lucratorului de ghiseu de catre minor

-                      declaratiile ambilor parinti care sa ateste acordul cu privire la eliberarea pasaportului pentru minor. Parintele aflat in strainatate poate da declaratia la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori in fata autoritatilor straine, caz in care trebuie indeplinite conditiile de supralegalizare sau apostilare prevazute de lege si sa fie insotita de traducere legalizata

-                      carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate al minorului, aflate in termen de valabilitate, in original si fotocopie

-                      carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate al fiecaruia dintre parinti, in original si fotocopie

-                      daca este cazul, documente care atesta ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale in strainatate, avizate de o autoritate administrativa cu competente in domeniu, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, ori documente privind situatia medicala a minorului, emise sau avizate de autoritatile medicale romane. In aceste situatii este suficienta declaratia unuia dintre parinti, S.P.C.E.E.P.S. avand obligatia de a-l informa pe celalalt parinte concomitent sau de indata ce este posibil

-                      daca este cazul, certificat de deces sau hotarare judecatoreasca de declarare a mortii unuia dintre parinti sau de incredintare a minorului, definitive si irevocabile, in original si fotocopie

-                      dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta

-                      daca este cazul, pasaportul anterior in vederea anularii

 

e)        documente necesare includerii minorului (minorilor) care nu a implinit 14 ani in pasaportul unuia dintre parinti:

-                 cererea (formular tip nr. 4) completata in fata lucratorului de ghiseu de parintele titular al pasaportului

-                 declaratia unuia dintre parinti care sa ateste acordul cu privire la includerea minorului in pasaportul celuilalt parinte

-                 certificat de nastere al minorului, in original si fotocopie

-                 carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate al parintelui titular al pasaportului in original si fotocopie

-                 daca este cazul, documente care atesta ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale in strainatate, avizate de o autoritate administrativa cu competente in domeniu, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, ori documente privind situatia medicala a minorului, emise sau avizate de autoritatile medicale romane. In aceste situatii este suficienta completarea cererii de catre parintele titular al pasaportului, S.P.C.E.E.P.S. avand obligatia de a-l informa pe celalalt parinte concomitent sau de indata ce este posibil

-                 dovada achitarii taxelor si tarifelor de includere a minorului in pasaportul unuia dintre parinti, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru efectuarea operatiunii in regim de urgenta

-                 pasaportul parintelui in care urmeaza a se efectua includerea

-                 daca se solicita, pasaportul anterior al minorului in vederea anularii

 

 

 

4.      Informatii privind stabilirea in strainatate a domiciliului cetatenilor romani

 

Cetateanului roman care si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat i se aplica in pasaportul simplu de catre autoritatile competente, la cererea acestuia, mentiunea privind stabilirea domiciliului in acel stat, daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:

 

a)           a dobandit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an sau, dupa caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

b)           a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificarii familiale cu o persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;

c)            a dobandit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului respectiv;

d)           a dobandit cetatenia statului respectiv.

 

Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate are obligatia ca, la inmanarea pasaportului in care a fost aplicata mentiunea amintita, sa predea actul de identitate care atesta existenta domiciliului in Romania, emis de autoritatile romane.

 

Cererile se depun personal, in strainatate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea sie evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta, ori la sediul Directiei Generale de Pasapoarte, insotite de urmatoarele documente:

 

a)           pasaportul simplu, precum si fotocopia filei informatizate si, dupa caz, a filelor in care sunt aplicate mentiuni cu privire la dobandirea dreptului de sedere pe teritoriul acelui stat;

b)           dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta;

c)            certificate de stare civila, in original si fotocopie;

d)           documente eliberate de autoritatile statului de domiciliu, in original si fotocopie, impreuna cu traducerea in limba romana;

e)           2 fotografii color recente identice, cu dimensiunile 35 x 45 mm.

 

In cazul in care, din motive obiective, solicitantii nu se pot prezenta la serviciile publice comunitare, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun prin mandatar, insotite de urmatoarele documente:

 

a)           procura speciala, autentificata in tara de notarul public iar in strainatate de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei in strainatate;

b)           carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de identitate al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original si fotocopie

 

Termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 90 de zile. Daca cererea este depusa la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana la 7 de zile pentru cererile depuse personal in tara sau 2 ore in regim de urgenta.

 

Cetateanul roman care a implinit 18 ani si care si-a stabilit domiciliul in Romania, poate solicita eliberarea cartii de identitate numai dupa anularea mentiunii din pasaportul simplu privind stabilirea domiciliului in strainatate. Cererea se depune personal sau prin mandatar la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor.

 

 

 

5. Protectia datelor cu caracter special

 

 

I.   LEGISLATIV

A.    Legislatie comunitara

-          Conventia de Implementare a Acordului Schengen- art. 102-118- protectia datelor personale in SIS si art. 126-130 protectia datelor cu caracter personal;

-          Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981;

-          Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 24.10.1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulatie a acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31);

-          Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12.07.2002 privind procesare datelor personale si protectia intimitatii in sectorul comunitatii electronice;

-          Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului privint protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele comunitare si la libera circulatie a acestor date.

 

B.    Legislatie interna

-          Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-          Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de catre Romania a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

-          Legea nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracte Personal.

 

 

II.        DEFINITII

date cu caracter personal orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi dentificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neatomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificare, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

stocarea pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenta a datelor cu caracter personal orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrvit unor criterii determinte, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale sau geografice;

operator orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normative;

persoana imputernicita de catre operator o persoana fizica sau juridica,de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

tert orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

date anonime date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

 

III.   DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Extras din legea 677/2001:

Informarea persoanei vizate

Art.12.
(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a)identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b)scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date

Art. 13.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de interventie asupra datelor

Art. 14.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a)
sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie

Art. 15.
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Exceptii

Art. 16.
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei

Art. 18.
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.


Confidentialitatea prelucrarilor

Art. 19.
Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate sa le prelucreze decat pe baza instructiunilor operatorului, cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.

 

 

IV.  DREPTURI ALE CETATENILOR STRAINI IN CEEA CE PRIVESTE PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Conform art. 18 si 26 din Constitutia Romaniei, republicata, cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi iar autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini.

De asemenea, legea cadru in domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legea nr.677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare) are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiara si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini. De asemenea, aceasta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, romane ori straine, de drept public sau de drept privat, indiferent daca au loc in sectorul public sau in sectorul privat (art.2 alin.6).

V.    PLANGERI ADRESATE DIRECT ANSPDCP

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritatea publica, autonoma si independenta, cu personalitate juridica care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr.677/2001.

Contact:

Str. Olari nr.32, sectorul 2, Bucuresti

Tel. +40-21-2525599

Fax: +40-21-2525757

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

Art. 25.
(1) In vederea apararii drepturilor prevazute de prezenta lege persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta prezentei legi pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere. Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezata poate imputernici o asociatie sau o fundatie sa ii reprezinte interesele.
(2) Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.
(3) In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator.
(4) In vederea solutionarii plangerii, daca apreciaza ca este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul si, daca este cazul, persoana imputernicita sau asociatia ori fundatia care reprezinta interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a inainta cereri, documente si memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre masurile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdictia temporara a prelucrarii poate fi instituita numai pana la incetarea motivelor care au determinat luarea acestei masuri.
(6) Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data primirii plangerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, daca apreciaza necesar, suspendarea unora sau tuturor operatiunilor de prelucrare pana la solutionarea plangerii in conditiile alin. (5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competenta este Tribunalul Municipiului Bucuresti. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive intemeiate, instanta poate dispune suspendarea prelucrarii pana la solutionarea plangerii de catre autoritatea de supraveghere.
(10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care autoritatea de supraveghere afla pe orice alta cale despre savarsirea unei incalcari a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

 

 

 

6. Programul de lucru cu publicul

 

 

LOCALITATEA

ZIUA

INTERVAL ORAR

ADRESA

TELEFON

CALARASI

LUNI - VINERI

Primire cereri

Eliberat pasapoarte

 

MIERCURI

Primire cereri

 

Eliberat pasapoarte

 

08:30 - 14:30

10:00 - 16:00

 

 

08:30 - 14:30

16:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Bd. Republicii, nr. 50

021/312131. 312132, 312133, int. 2118, 2119

OLTENITA

Vineri

08:30 13:00

 

 

Politia mun. Oltenita

Str. Argesului, nr. 111

021/515810, int. 125, 127

LEHLIU GARA

Miercuri

08:30 12:30

13:30 16:00

 

 

Politia orasului Lehliu Gara

Str. N. Titulescu, nr. 3

021/644680

int. 121, 122, 123

BUDESTI

Vineri

08:30 13:00

 

Politia orasului Budesti

Strada Garii

021/528315, 528310, 528309

int. 121, 122

 

 

 

 

7.       Taxe consulare

 

 

Nr. crt.

DENUMIRE

LOCUL UNDE SE ACHITA

VALOARE (RON)

1.

TAXA CONSULARA

TREZORERIE

32

2.

TAXA PASAPORT

TREZORERIE

64,2

3.

TAXA ADEVERINTA

TREZORERIE

22

4.

TAXA INCLUDERE ULTERIOARA A COPIILOR IN PASAPORTUL PARINTILOR

TREZORERIE

3 - taxa cerere

3 - taxa includere/copil

5.

TAXA URGENTA

S.P.C.E.E.P.S.

100

6.

TAXA URGENTA INCLUDERE COPIL IN PASAPORT SAU ELIBERARE ADVERINTA

S.P.C.E.E.P.S.

10

7.

TAXA MENTIUNE STABILIRE DOMICILIU IN ROMANIA

TREZORERIE

40,5

 

 

 

 

8.       Termene de eliberare

 

PASAPORT SIMPLU

-                      7 zile

-                      2 ore in regim de urgenta

INCLUDERE ULTERIOARA IN PASAPORT SIMPLU

-                      7 zile

-                      2 ore in regim de urgenta

ELIBERARE ADEVERINTE

-                      7 zile

-                      2 ore in regim de urgenta

 

 

 

 

9.       Program de audiente

 

SEFUL SERVICIULUI, Comisar de politie Marin BARBU

 

Luni, Miercuri si Vineri intre orele 10:00 - 12:00

 

 

 

10.    Formulare tipizate

 

CERERE TIP MODEL 1

- Formular pentru eliberarea pasaportului simplu

CERERE TIP MODEL 2

- Formular pentru eliberarea pasaportului simplu pentru minorul sub 14 ani

CERERE TIP MODEL 3

- Formular pentru eliberarea pasaportului simplu in caz de furt, pierdere sau deteriorare

CERERE TIP MODEL 4

- Formular pentru includere minor in pasaport simplu

CERERE TIP MODEL 5

- Formular pentru solicitarea statutului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate