STRATEGIE

DE PROMOVARE A INVESTITIILOR STRAINE

PENTRU JUDETUL CALARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIUNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIA STRATEGICA 1

GRUPURI TINTA

 

 

AGRICULTURA

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE

 

 

LINIA STRATEGICA 2

GENERALE

 

 

INDUSTRIA

 

 

 

 

 

 

 

MASURI

 

 

LINIA STRATEGICA 3

 

 

 

 

INFRASTRUCTURA

DOMENII

 

 

 

 

 

PRIORITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIA STRATEGICA 4

 

 

 

 

SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIA STRATEGICA 5

 

 

 

 

TURISM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIA STRATEGICA 6

 

 

 

 

PROMOVAREA IMAGINII

 

 

 

 

JUDETULUI CALARASI

 

STRATEGIE

DE PROMOVARE A INVESTITIILOR STRAINE

PENTRU JUDETUL CALARASI

 

 

VIZIUNE

-         un judet cu un mediu atragator pentru investitorii straini in vederea dezvoltarii de noi afaceri

MISIUNE

-         organizarea activitatilor de atragere a investitiilor straine

PRINCIPII

  1. EFICIENTA ? cunoasterea intereselor locale, a resurselor si a oportunitatilor in vederea atragerii investitorilor straini
  2. TRANSPARENTA ? funizarea permanenta de informatie obiectiva, corecta, completa si relevanta despre mediul de afaceri din Calarasi
  3. INTERESUL / RASPUNDEREA PUBLICA ? cresterea calitatii vietii / a nivelului de trai , respectiv dezvoltarea economiei judetului

GRUPURI TINTA

  1. Firme de consultanta
  2. Investitori straini :
    • Deja? existenti in Romania / Calarasi
    • Aflati in faza de informare sau implementare a proiectelor de investitii

 

NIVELURI DE IMPLICARE 

1)       Informare

2)       Comunicare

3)       Participare

4)       Dezvoltare

5)       Extindere

6)       Interventii In Viata :

a)       Economica

b)       Sociala

OBIECTIVE GENERALE 

1.       Dezvoltarea mediului de afaceri

2.       Crearea unui flux informational catre si dinspre investitorii straini, continand date ce raspund nevoilor grupurilor tinta

3.       Constituirea cadrului de cooperare intre sectorul public si sectorul privat

MASURI 

1.       Inlaturarea obstacolelor intampinate de investitorii straini in Romania ( prin elaborarea unui set de masuri in colaborare cu ARIS)

2.       Realizarea unei baze de date (disponibile pe internet) care sa contina informatii pentru uzul investitorilor straini + materiale de promovare

3.       Realizare in colaborare cu autoritatile locale, agenti economici, patronate , ARIS, etc. a unei baze de date care sa contina proiecte de investitii pentru care se cauta investitori straini.

DOMENII PRIORITARE

LINIA STRATEGICA? 1? - AGRICULTURA

 

 

a. OBIECTIVE :

 

-         Dezvoltarea agriculturii (competitive, performante)

-         Dezvoltarea durabila a spatiului rural

 

b. RESURSE :

-         Soluri favorabile culturilor de cereale boabe si plante uleioase

-         Existenta amenajarilor hidrotehnice (? Arges, Mostistea, Iezeru, in incinte indiguite )

-         Existenta padurilor si a suprafetelor cu vegetatie forestiera

-         Forta de munca calificata si ieftina

-         Propietati retrocedate

-         Existenta intreprinzatorilor tineri in mediul rural

-         Utilizarea investitionala (prin acordarea de facilitati) a terenurilor propietate publica si a cladirilor dezafectate; existenta facilitatilor ce pot fi oferite investitorilor de catre consiliile locale ca urmare a prevederilor legii nr.332/2001

-         Existenta domeniilor potentional-investitionale:

Ø       Agricultura ecologica

Ø       Zootehnie

Ø       Legumicultura

Ø       Plante tehnice

Ø       Procesare

 

 

c. ACTIUNI

1.                                                                              Realizarea analizei SWOT ( puncte tari, puncte slabe, oportunitati si riscuri) in sectorul agricol Calarasi

2.       Promovarea culturilor cu aplicatie in industrie (plante tehnice, plante medicinale, plante textile) si stabilirea relatiilor de afaceri intre producatori si procesatori industriali, interni si externi

3.       Stabilirea rolului organismelor judetene in realizarea contactelor dintre producatori si agenti economici interesati

4.       Incurajarea investitiilor mari prin punerea la dispozitia investitorilor a terenurilor disponibile aflate in proprietate publica si a imobilelor dezafectate

5.       Dezvoltarea infrastructurii

6.       Pregatirea fortei de munca pentru metode moderne de lucru si servicii complementare

7.       Cooperare in vederea regruparii exploatatiilor in unitati mari asociative ; incurajarea activitatii firmelor care se ocupa cu comasarea suprafetelor ; constituirea unor suprafete mari de teren si intermedierea contactelor intre proprietari si investitori interesati

8.       Cercetare : sustinerea si dezvoltarea activitatii centrelor de cercetare existente prin realizarea contactelor cu potentiali investitori in domeniu

9.       Promovarea parteneriatelor prin organizarea de seminarii in colaborare cu asociatii de fermieri din alte tari europene

 

DOMENII PRIORITARE

LINIA STRATEGICA? 2? - INDUSTRIA 

 

a. OBIECTIVE

1.       Infiintarea de noi ramuri industriale sau modernizarea celor existente

2.       Dezvoltarea si specializarea ramurilor industriale existente

3.       Crearea si asigurarea cadrului atractiv pentru investitori

 

b. RESURSE

1.       existenta ??platformei industriale?? din municipiul Calarasi care reprezinta o baza de pornire pentru noi firme (utilitati si hale disponibile)

2.       reconversia firmelor de pe ??platforma industriala??

3.       existenta de investitii straine importante : TENARIS, MARTIFER, ROMPLY PROD

4.       existenta posibilitatilor de transport fluvial

 

c. ACTIUNI

1.       Infiintarea de parcuri industriale in municipiile Calarasi si Oltenita

2.       Adaptarea nivelului de calificare al fortei de munca (modificarea programei scolare a invatamantului profesional in functie de cerintele si nevoile investitorilor prezenti pentru a asigura piata locala cu forta de munca calificata in functie de noile specializari industriale)

?Dezvoltarea parteneriatelor cu administratia, ONG-uri, firme de consultanta romanesti si straine

 

 

 

3.       Identificarea si comasarea de catre autoritatile locale, a suprafetelor ce urmeaza sa fie puse la dispozitia investitorilor spre licitare si racordarea acestora la infrastructura (de curent, gaze, apa, transport, legatura la culoarele europene - autostrazi)

4.       Crearea cadrului necesar investitiilor:

a. Tip greenfield ? punerea la dispozitia investitorilor straini prin diverse facilitati fiscale (legea nr.5712003, legea terenurilor din proprietatea publica disponibile pentru investitii tip green field)

b. Tip brownfield - punerea la dispozitia investitorilor straini a imobilelor dezafectate pentru atragerea investitiilor tip brownfield (locatiile trebuie sa aiba preturi atractive)

5.       Crearea unui mediu stimulativ pentru activitatile inovative din industrie

6.       Dezvoltarea industriei ecologice prin aplicarea stricta a legislatiei in domeniul protectiei mediului (emisiile de substante toxice)

7.       Crearea cadrului de dezvoltare necesar ramurilor: multimedia, telecomunicatii, informatica

 

DOMENII PRIORITARE

LINIA STRATEGICA??? 3 ? INFRASTRUCTURA

 

 

a.OBIECTIVE

1.       Crearea si dezvoltarea unui mecanism / sistem de finantare a investitiilor in infrastructura

2.       Elaborarea si implementarea unui program de imbunatatire a retelei de drumuri spre orasele mari din regiune

3.       Cresterea gradului de racordare la internet a administratiei locale si a institutiilor publice

4.       Realizarea investitiilor necesare modernizarii sistemului de distributie a apei potabile, extinderii retelelor de canalizare si a retelelor de distributie a gazelor

 

 

b.      RESURSE

 

Ø   Infrastructura rutiera: suficienta ca repartizare in teritoriu dar insuficient intretinuta

Ø   Infrastructura de alimentare cu apa ? insuficient dezvoltata in mediul rural

Ø   Infrastructura electricitate ? relativ dezvoltata

Ø   Infrastructura distributie gaze naturale ? insuficient dezvoltata

Ø   Autostrada ? A2, in dezvoltare

Ø   Existenta proiectelor de reabilitare a drumurilor judetene

Ø   Existenta porturilor fluviale Calarasi si Oltenita

Ø    Finalizarea proiectului RO0103.01 "Punctul de trecere a frontierei intre Calarasi (Romania) si Silistra (Bulgaria)"

Ø   Firme locale de constructii si prestari servicii: suficiente pentru acoperirea necesarului de constructii actual

Ø                   Surse locale de materiale de constructii: nisip, pietris

 

 

c.ACTIUNI

1. Construire

Ø       Autostrazi (finalizare A2)

Ø       Drumuri

2.       Punerea la dispozitia agentilor economici din judet de spatii in regim favorabil investitiilor pe marginea autostrazii

3.       Punerea la dispozitia agentilor economici romani si straini de panouri publicitare pe marginea autostrazii

4.       Modernizarea drumurilor importante (modernizare DN21 pentru realizarea legaturii nord-sud si conectarea municipiului Calarasi si a orasului Silistra la A2)

5.       Extinderea retelelor de alimentare cu apa si gaz in mediul rural

 

DOMENII PRIORITARE

LINIA STRATEGICA?? 4 ? SERVICII

 

a.OBIECTIVE

Judetul Calarasi ? mediu de afaceri avantajos pentru investitii straine

 

c. Actiuni

1.         Infiintarea, de catre autoritatile locale si judetene, de servicii de tranzit in localitatile unde exista conexiuni ale drumului judetean cu autostrada

2.         Organizarea de intalniri periodice cu investitorii straini in vederea:

a.       observarii cerintelor si nevoilor acestora

b.       dezvoltarii relatiilor dintre investitorii straini si cei locali (crearea unui club al investitorilor)

3.         Crearea, de la nivel liceal, de clase/profile specializate pe servicii

 

DOMENII PRIORITARE

LINIA STRATEGICA?? 5 ? TURISM

 

a.OBIECTIVE

1.       Individualizarea ofertei turistice prin crearea unei identitati turistice locale

2.       Promovarea identitatii culturale si istorice a judetului

 

b. Resurse

1.       Naturale

-         Zone de pescuit

-         Zone de vanatoare

-         Lacuri

-         Statiuni in curs de atestare (Mitreni)

2.       Culturale

-         Biserici

-         Traditii populare

-         Zone folclorice

3.       Istorice

-         Sit-uri arheologice

-         Muzee (Calarasi si Oltenita)

 

c. Actiuni

1. Realizarea analizei swot pentru sectorul turistic

2. Realizarea unui studiu de piata pentru baza turistica a judetului in vederea identificarii ofertelor si serviciilor turistice

3. Profilarea activitatii turistice a judetului pe:

-         Vanatoare, pescuit sportiv

-         Relaxare, turism balnear

4.  Promovarea agentiilor de turism locale si intermedierea contactelor cu agentii din strainatate

5.  Renovarea obiectivelor istorice si includerea lor in circuite de interes national

6.  Infiintarea unui Centru de Afaceri in turism pentru promovarea identitatii judetene prin evenimente culturale cu traditie la nivel judetean

 

DOMENII PRIORITARE

 

LINIA STRATEGICA?? 6 ? PROMOVAREA IMAGINII JUDETULUI CALARASI

 

a.OBIECTIVE

Mediul de afaceri calarasean ? mediu de afaceri european

 

b. Resurse

1.       Web-site-urile autoritatilor locale si judetene

2.       Fondurile alocate de autoritatile locale si judetene

3.       Firmele de consultanta locale si straine

4.       Firmele de turism, unitatile de cazare, personalul adecvat

 

c. Actiuni

1.       Includerea jdetului Calarasi in programul? ?Cele 10 minuni ale Romanei?

2.       Realizarea unui website dedicat turismului (promovarea arealului turistic al judetului Calarasi)

3.       Realizarea unui website dedicat agriculturii (promovarea potentialului agricol al judetului Calarasi)

4.       Adaugarea pe paginile web ale autoritatilor locale si judetene de link-uri pentru a ghida doritorii de informatii pentru investitii straine directe catre website-urile specializate in domeniu

5.       Publicarea calendarului evenimentelor culturale din judet si difuzarea lui la ambasade, camere de comert bilaterale, etc

6.       Demararea unei campanii de promovare prin:

?                                 Realizarea unui numar de pliante de promovare a resurselor existente in judetul Calarasi

?                                 Realizarea unui numar de brosuri de prezentare a cadrului juridic si economic favorabil investitiilor in judet

?          Realizarea unui numar de CD-uri promotionale

?          Distribuirea materialelor anterior mentionate si prin unitatile de turism locale/din tara/din strainatate

7.     Atragerea firmelor de consultanta in vederea promovarii conceptului de atragere a investitiilor straine directe in judetul Calarasi

 

 

Inainte de a trece la urmatorul pas, de implementare a Strategia de promovare a investitiilor straine pentru judetul Calarasi, asteptam propunerile dumneavoastra in scopul imbunatatirii si completarii acestei lucrari, pana la data de 28 octombrie 2005 la adresa e-mail : proeuropa@prefecturacalarasi.ro sau la fax :0242.312.501.

 

 

Pentru a avea o imagine completa asupra judetului Calarasi, puteti consulta site-ul Directiei Regionale de Statistica Calarasi, http://www.calarasi.insse.ro/, unde sunt afisate informatii despre :

-         Geografia si organizarea administrativ teritoriala

-         Populatie

-         Forta de munca

-         Conditii de munca

-         Veniturile populatiei

-         Locuinte

-         Asistenta sociala

-         Protectie sociala a somerilor

-         Sanatate

-         Invatamant

-         Cultura

-         Sport

-         Rezultate si performante ale intreprinderilor, in judetul Calarasi

-         Agricultura

-         Industrie

-         Transporturi ; Posta si telecomunicatii

-         Turism

-         Finante