Inapoi la pagina principala

 

CONCLUZII

(puncte tari si puncte slabe)

 

Pozitia geopolitica

 

Puncte tari

Puncte slabe

Pozitionarea la granita de sud a tarii, pe cursul Dunarii si al Bratului Borcea, la frontiera cu Bulgaria 

 

Relief predominant de campie

 

 

Populatie. Forta de munca

 

Puncte tari

Puncte slabe

Dezvoltarea industriei usoare a creat conditii favorabile pentru angajarea in procent mare a fortei de munca feminine

Crearea unor centre de calificare si recalificare a a fortei de munca

Existenta unor Programe de formare continua si invatamant la distanta

Scaderea numarului populatiei

Spor natural negativ

Proces lent, dar constant de imbatranire demografica

Cea mai mare rata a somajului se inregistreaza in randul barbatilor

Lipsa oportunitatilor de angajare, in special in mediul rural

Lipsa de motivatie materiala a somerilor

Dezechilibru cantitativ si calitativ existent intre cererea si oferta fortei de munca

Rata scazuta de activitate si de ocupare a populatiei

 

Infrastructura de circulatie si transport

 

Puncte tari

Puncte slabe

Existenta unei retele de drumuri nationale (Autostrada Bucuresti Constanta)

Invecinarea la sud cu fluviul Dunarea si existenta unor puncte de trecere a frontierei

Conditii tehnice precare a drumurilor locale

Facilitati portuare pe Dunare nefolosite

 

 

Retele tehnico-edilitare, energetice si de telecomunicatii

 

Puncte tari

Puncte slabe

Grad de acoperire ridicat cu retele de telecomunicatii

 

 

 

Numarul mare de localitati fara retea de distributie a apei potabile si de canalizare in sistem public

Vechimea si gradul avansat de uzura a retelelor de alimentare cu apa potabila existente

Penetrare scazuta a retelei de alimentare cu gaze naturale

 

Economie

 

Puncte tari

Puncte slabe

Pondere ridicata a terenului arabil in total agricol

Fertilitate ridicata a pamantului

Sectorul privat detine majoritatea terenului agricol

Existenta unor resurse naturale

Potential agricol si zootehnic deosebit

Potential oferit de Dunare pentru transport, turism si pescuit

Existenta unor societati private cu capital strain sau mixt

Existenta bazei de cercetare functionale in domeniul agricol

 

Infrastructura de acces si sociala slab dezvoltata

Lipsa oportunitatilor de angajare

Insuficienta folosire a tehnologiilor moderne de cultivare a pamantului

Lipsa managementului performant

Acces greu la pietele de desfacere

Putere financiara scazuta a populatiei

Nivel scazut al atragerii investitiilor straine

Insuficienta infrastructura de sustinere si facilitati pentru sectorul privat

Lipsa marketing-ului

 

 

Invatamant

 

Puncte tari

Puncte slabe

Grad ridicat de cuprindere in invatamantul general si liceal

Disponibilitatea formarii continue si programele de educatie

Cresterea calitatii actului educational prin informatizarea procesului de invatamant

Dezvoltarea programelor de instruire vocationala

Existenta unei retele educationale la toate nivelele

Mentinerea in structura retelei scolare a unor calificari pentru care cererea e redusa sau inexistenta pe piata muncii

Necorelarea ofertei educationale cu cerintele pietei muncii

Numar mare de absolventi care nu au nici o calificare (licee teoretice)

 

Cultura si Mass Media

 

Puncte tari

Puncte slabe

Existenta mai multor publicatii

Manifestari culturale importante (festivaluri-concurs,festivaluri internationale)

Monumente istorice importante

Existenta unor vestigii si monumente istorice

Infrastructura slaba a unitatilor de spectacol (teatre, institutii muzicale, etc.)

 

 

Sanatate si asistenta sociala

 

Puncte tari

Puncte slabe

 

Existenta unei retele de unitati sanitare apartinand atat sectorului public cat si privat

 

Slaba dotare medicala a unitatilor sanitare

Asigurarea populatiei cu servicii de sanatate prezinta discrepante semnificative pe medii (urban-rural)

 

Mediu

 

Puncte tari

Puncte slabe

Existenta unui sistem de monitorizare a calitatii aerului si radioactivitatii

Existenta rezervatiei avifaunistice Iezer-Calarasi

Reconstructia ecologica a Ostrovului Calarasi-Raul

Derularea unor proiecte privind protectia mediului

 

Lipsa infrastructurii de colectare si depozitare a deseurilor menajere

Slaba gestionare a deseurilor menajere

Capacitatea financiara redusa a autoritatilor locale,a sectorului privat si a persoanelor fizice de a investi in protectia mediului

Colectarea neselectiva a deseurilor

Slaba dezvoltare a retelei de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate

 

Inapoi la pagina principala